Privacyverklaring

MacTailor respecteert de privacy van bezoekers van de website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Doeleinden van de gegevensverwerking
Uw persoonsgegevens worden door MacTailor verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van onze werkzaamheden en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties.

Als u gebruik maakt van ons afsprakenformulier of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Inzage, correctie en recht van verzet
Indien u een relatie heeft met MacTailor, heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Aanpassen privacystatement
Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Dit privacy statement is opgesteld en voor het laatst aangepast op: 9 juni 2018.

Contact.

E-mail
sandra@mactailor.eu

Telefoon
06 18 63 81 04